Wybierz swoją markę z grupy K&K

KONTAKT

Masz pytania?

Chętnie pomożemy, odpowiadając na każde.

INWESTOR

KiK INVESTMENTS sp. z.o.o. sp. k.

ul. Sportowa 6a
63-500 Ostrzeszów
NIP 5732862488
REGON 363962723

Konto SANTANDER:
87 1090 1173 0000 0001 3235 0926
  • +48 62 732 33 31

  • +48 735 144 888

  • biuro@kik-i.pl

  • dane.osobowe@kik-bud.pl

  • www.kik-i.pl

OSOBY DO KONTAKTU

Marek Kempa
Prezes Zarządu

+48 728 581 120
+48 62 732 33 40
m.kempa@kiksc.pl

Kamila Burzała-Nowak
Kierownik Projektu

+48 735 144 888
biuro@kik-i.pl

Dominika Kowalek
Asystentka Biura

tel. +48 538 433 771
d.kowalek@kik-i.pl

KIEROWNICY
BUDOWY

Przemysław Rachel

tel. +48 696 250 837
p.rachel@kik-i.pl

Wiesław Budynek

tel. +48 603 755 723
w.budynek@kik-i.pl

INŻYNIEROWIE
BUDOWY

Piotr Szczypkowski

tel. +48 660 188 592
p.szczypkowski@kik-i.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KIK INVESTMENTS Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Ostrzeszowie w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie informacji powiązanych z przedmiotem mojego zapytania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Zostałem poinformowany, że w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest KIK INVESTMENTS Sp. z o.o.S.K. z siedzibą w Ostrzeszowie pod adresem ul. Sportowa 6a wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000607814, posiadająca REGON: 363962723 NIP: 5732862488.

Oświadczam ponadto, że jest mi wiadomym, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy:
dane.osobowe@kik-bud.pl